banner-ozipekli-logo

Özipekli Rulman San. Paz. Ýth. ve Tic. Ltd

Rulman piyasasýnda 30 yýldan bu yana faaliyet göstermekte olan firmamýz 1998 yýlýndan itibaren Özipekli Rulman San. Paz. Ýth. ve Tic. Ltd. adýný alarak faaliyetlerine devam etmektedir.

2012 yýlý baþlarýna kadar Karaköy’de hizmet vermekte olan firmamýz Nisan 2012 itibariyle ÝOSB.Sefaköy Sanayi Sitesi’nde yaptýrmýþ olduðu 500 metrekare yere taþýnmýþtýr.

CNC makinalarý aðýrlýklý olmak üzere sanayi rulmanlarýnda çeþitli markalarý Türkiye’ye getiren firmamýz 2006 yýlýnda IBC marka (Almanya) rulmanlarý Türkiye distribütörü olmuþtur.

Özellikle CNC tezgah, spindle, fener mili, CNC Eksen rulmanlarýnda dünyada söz sahibi olan IBC markasýnýn ülkemize getirerek gerçek anlamda yüksek hassasiyetli, yüksek devir ve saðlamlýk bakýmýndan en kaliteli rulmanlarý siz deðerli müþterilerimizin hizmetine sunmuþtur.

Firmamýz geliþen teknolojileri yakýndan takip etmekte olup PMI Marka Linear kýzak ve ray arabalarýný Ülkemize getirerek gerçek anlamda kaliteli linear kýzak ve arabalarý siz deðerli müþterilerimizin hizmetine sunmuþtur.

Sitemizde IBC ve PMI-AMT Marka rulman ve linear sistemlerin açýklamalarýna yer verilmiþtir.

Sefaköy Sanayi Sitesi Adresimizden resimler